کی گفته تو نمیتونی

ارسال کننده: حسین اکبری

تاریخ انتشار: 1399-7-22

بازدید: 0

موزیک کی گفته نمیتونی تقدیم شما

از نو شروع کن زندگی رو تجربه اش کن
قهرمان زندگی تو بساز و باورش کن

بگو خدا با منه دنیا به کامه پس ادامه میدمش

هر سدی که مانعم بخواد من برمیدارمش

کی گفته تو نمی تونی
دنیا داره بهت میده نشونی

رویاتو هنوزم داری باید که قدم اولو برداری

کی گفته تو نمی تونی
دنیا داره بهت میده نشونی

رویاتو هنوزم داری باید که قدم اولو برداری

او و او و او و او و

رویاهاتو باور کن

او و او و او و او و

زندگی همین یه باره

او و او و او و او و

رویاهاتو باور کن

دیگه حسرت دیروز و اتلاف امروز و ترس از فردا رو رها کن

با اینکه دنیا پر از آدمای ضعیف و خسته است

اما تو هیچ وقت نده امیدتو نه هیچ وقت از دست

چیزایی که سخته واسه همه داره به من،  انگیزه میده

فقط با تکرار و قدرت ذهنه، اینم یک ایده

کی گفته تو نمی تونی

دنیا داره بهت میده نشونی

رویاتو هنوزم داری

باید که قدم اولو برداری

کی گفته تو نمی تونی

دنیا داره بهت میده نشونی

رویاتو هنوزم داری

باید که قدم اولو برداری

انرژی مثبت ماهان تیموری

از نو شروع کن زندگی رو تجربه اش کن
قهرمان زندگی تو بساز و باورش کن

بگو خدا با منه دنیا به کامه پس ادامه میدمش

هر سدی که مانعم بخواد من برمیدارمش

کی گفته تو نمی تونی
رویا تو هنوزم داری

باید که قدم اولو برداری

کی گفته تو نمی تونی

انرژی مثبت

کی گفته تو نمی تونی

نظرات کاربران

  • نظرات شرکت کنندگان در این درس
  • ارسال دیدگاه

شما برای اینکه بتوانید پیغامی ارسال کنید میبایست حساب کاربری خود شوید

و درصورتی که هنوز عضو نیستید میتوانید کنید.