زندگی با بد و خوبش

ارسال کننده: هادی اکبری

تاریخ انتشار: 1399-7-20

بازدید: 0

 • موزیک زندگی با بد وخوبش از امیر تاجیک تقدیم شما
 •  
 • زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه اما
 •  
 •  
 • نباید قافل از این شد چی به جا میمونه از ما
 •  
 •  
 • بازیه زندگی رسمش گاهی برد و گاهی باخته
 •  
 •  
 • بازی اسمش رو زبوناست که یه عمر با همه ساخته
 •  
 •  
 • من و تو با دست خالی نه شکستیم نه بریدیم
 •  
 •  
 • از پس این همه دیوار آخرش به هم رسیدیم
 •  
 •  
 • رگ خواب لحظه هارو دست بیداری سپردیم
 •  
 •  
 • عشق هم باورمون شد اگه باختیم اگه بردیم
 •  
 •  
 • با تو هرچی اتفاقه خاطره میشه همیشه
 •  
 •  
 • پاشو بی پرده خطر کن برد و باخت تجربه میشه
 •  
 •  
 • ♫♫♫♫
 •  
 •  
 • زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه اما
 •  
 •  
 • نباید قافل از این شد چی به جا میمونه از ما
 •  
 •  
 • بازیه زندگی رسمش گاهی برد و گاهی باخته
 •  
 •  
 • بازی اسمش رو زبوناست که یه عمر با همه ساخته
 •  
 •  
 • من و تو با دست خالی نه شکستیم نه بریدیم
 •  
 •  
 • از پس این همه دیوار آخرش به هم رسیدیم
 •  
 •  
 • رگ خواب لحظه هارو دست بیداری سپردیم
 •  
 •  
 • عشق هم باورمون شد اگه باختیم اگه بردیم
 •  
 •  
 • با تو هرچی اتفاقه خاطره میشه همیشه
 •  
 •  
 • پاشو بی پرده خطر کن برد و باخت تجربه میشه
 •  
 •  
 • زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه اما
 •  
 •  
 • نباید قافل از این شد چی به جا میمونه از ما

نظرات کاربران

 • نظرات شرکت کنندگان در این درس
 • ارسال دیدگاه

شما برای اینکه بتوانید پیغامی ارسال کنید میبایست حساب کاربری خود شوید

و درصورتی که هنوز عضو نیستید میتوانید کنید.